RODO

Drodzy Klienci!

W związku ze zmianami dotyczącymi zakresu ochrony prywatności (zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informuję, iż:, chciałbym przypomnieć cele i zasady, według których przetwarzam dane osobowe.

Jakie dane osobowe przetwarzam?
Przetwarzam dane osobowe wszystkich osób korzystających z http://erykpajaczkowski.com: w tym adres IP, imię, nazwisko i adres do wysyłki zamówienia, adres e-mail, inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

Kto przetwarza moje dane osobowe?
Administratorem danych osobowych jest Eryk Pajączkowski, ul. Planty 16D/12, 25-502 Kielce. Przy wyrażeniu dedykowanych zgód administratorem danych osobowych jest także Eryk Pajączkowski, ul. Planty 16D/12, 25-502 Kielce (dalej Administrator).

W jakim celu przetwarzam dane osobowe?

Twoje dane osobowe oraz historia Twoich wizyt w serwisie internetowym http://erykpajaczkowski.com są przetwarzane w celu:

– świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w http://erykpajaczkowski.com i realizacji złożonego zamówienia;

– wysyłki newslettera z ofertą http://erykpajaczkowski.com lub podmiotów trzecich, w zależności od wyrażonych zgód;

– prowadzenia działań marketingowych http://erykpajaczkowski.com oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej, profilowanej (dostosowanej) wg preferencji i zachowania Klienta na stronie;

– obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

– przeprowadzania analiz i zbierania danych statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes właściwego Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników;

– ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

Aktywność Użytkownika w http://erykpajaczkowski.com, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach infrastruktury informatycznej. Dane osobowe mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Profilowanie oferty dopasowane do preferencji użytkownika.
Zgodnie z wyrażoną zgodą będziesz otrzymywać na podany adres e-mail spersonalizowane oferty, tworzone automatycznie na podstawie historii wizyt oraz analizy Twojej aktywności na stronie. Dzięki temu będę w stanie przedstawić Ci ofertę lub promocję dopasowaną do Twoich preferencji. Możesz zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych informacji poprzez wysłanie wiadomości na adres studio@oto-foto.com lub za pomocą odpowiednich ustawień konta na stronie http://erykpajaczkowski.com, ale spowoduje to, że nie będę mógł dopasować wyświetlanych lub przesyłanych mailem treści do Twoich preferencji i zainteresowań.

Jak długo przechowuję Twoje dane?
Twoje dane będę przechowywać do momentu usunięcia konta w http://erykpajaczkowski.com, rezygnacji z newslettera lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Administrator będzie przechowywać Twoje dane w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i obowiązków wobec właściwych urzędów.

Komu udostępniam Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą w niezbędnym zakresie ujawniane podwykonawcom Administratora – np. podmiotom świadczącym usługę komunikacji marketingowej, dostawcom usług i systemów informatycznych, firmom logistycznym dostarczającym zamówienie.

Jakie masz prawa?
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

– możesz uzyskać informację o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzam Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz mi wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać. Administrator może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;

– możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Administrator je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby Administrator przetwarzał Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);

– możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w standardowym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, mogę na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie;

–  w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r. nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Jak możesz się ze mną skontaktować?
Zawsze możesz napisać do: Eryk Pajączkowski, ul. Planty 16D/12, 25-502 Kielce lub skontaktować się ze mną poprzez adres e-mail: studio@oto-foto.com.